eGates.sk
online monitorovanie brán

          

 

 

Prevádzkovateľ:

 

Aquila Systems, s.r.o.
Kráľová pri Senci 72
900 50

IČO: 46512519
www.asystem.sk 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Drahomír Vorlíček

admin@asystem.sk
0904806847
 

GPS SLEDOVANIE VOZIDIEL - online monitorovanie vozidiel v reálnom čase, telemetria.

Aquila Systems, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2012 v oblasti  GPS monitoringu vozidiel (www.asystem.sk), pričom využívame vlastné software riešenia, čo nám umožňuje prispôsobovať systémy potrebám jednotlivých zákazníkov. Naše skúsenosti z on-line monitorovanía vozidiel a telemetrie sme využili na vytvorenie systému online sledovania brán a bránových systémov.

Systém pracuje v reálnom čase a jeho výstupy môžete kontrolovať z ktoréhokoľvek počítača,  tabletu alebo mobilného telefónu s prístupom na internet bez potreby inštalácie špecializovaného software - užívateľské rozhranie je riešené formou www stránok.

 

  Základné funkcie on-line webovej aplikácie (ukážku aplikácie si môžete pozrieť v menu "Prihlásenie"):

        - aktuálna stav brány (otvorené, zatvorené)

        - aktuálny stav monitorovacej jednotky (sila signálu, napájanie)

        - kniha vstupov (výstup pre tlač, export do .xls)

        - vkladanie poznámok k jednotlivým záznamom knihy vstupov

 

Systém je možné  rozšíriť o ďalšie funkcie podľa Vašich požiadaviek: napr. zobrazenie brán a informácií na mapovom podklade, výstup pre monitor dispečera, alebo strážnej služby s automatickou aktualizáciou informácii, informácia o poklese resp. náraste  teploty  v monitorovanom objekte nad alebo pod určenú hodnotu  a pod.  Možnosti rozšírenia funkcii systému podľa Vašich požiadaviek neváhajte konzultovať s našou technickou podporou.

 

Monitorovacia jednotka MVT400 je vybavená vnútornou pamäťou, ktorej úlohou je zaznamenávať údaje v prípade výpadku pripojenia na server a záložnou batériou pre monitorovanie vstupov aj pri výpadku el. prúdu a odpojení zariadenia od externého elektrického napájania ( 9 - 36 V). Pre komunikáciu s našimi servermi využíva zariadenie mobilne internetové siete. Okrem údajov o vstupoch jednotka posiela na server aj údaje o svojej polohe zo zabudovaného GPS modulu.
Rozmery zariadenia:
74 x 80.5 x 21.2mm

Monitorovacia jednotka umožňuje  pripojenie dvoch samostatne monitorovaných brán..

 

©2017 Ing. Drahomír Vorlíček, Aquila Systems, sr.o., SLOVAKIA